فهیم 90* آموزشی - تربیتی

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

نمونه سوالات ریاضی امتحانی پایه سوم – آذرماه 89

1-عدد پنج هزار وسیصد و بیست ویک رادر جدول ارزش مکانی قرار بده .وبا رقم بنویس .

 

2- پاسخ سوالهای زیر را بنویس : الف ) بزرگترین وکوچکترین عدد دورقمی کدام است ؟

ب) بزرگترین و کوچکترین عدد سه قمی کدام است ؟

ج) بزرگترین و کوچکترین عدد چهار رقمی کدام است ؟

 

3- جمع کن وامتحان آن را بنویس .         امتحان                                       = 21+124+ 232

 

4- یک خط شکسته بسته و یک خط خمیده باز بکش .

 

5- رضا 15 صفحه از کتاب داستانش را خوانده است . اگر امروز 8 صفحه دیگر بخواند ،23صفحه از کتاب باقی می ماند . کتاب داستان رضا چند صفحه دارد .؟

 

6-تفریق کن وامتحان آن را بنویس .             امتحان                          =  89 – 398

 

7- در جای خالی عدد مناسب بنویس . : الف ) 235 سانتیمتر.......متر و...... سانتیمتر است .

ب) 2847 متر ......کیلومتر و......متر است .  ج ) 3627 گرم ......کیلو و......گرم است .

 

8- هر مسلمان در یک شبانه روز 5 بار نماز می خواند . در3 شبانه روز چند بار نماز می خواند ؟

 

9- شکل روبه رو را دسته بندی کن . یک ضرب ویک تقسیم بنویس .                      ******

                                                                                                            ******

                                                                                                             ******

10- مادر مهدی خیاطی میکند . او به هر پیراهن 5 دکمه می دوزد . 15 دکمه را به چند پیراهن می دوزد ؟

 

11- در جای خالی کلمه مناسب بنویس . : الف ) هر مثلث را که دو ضلع هم اندازه داشته باشد ......می گویند

ب) اندازه دور هر شکل .......آن شکل نام دارد . ج) هر مثلث را که..........داشته باشد مثلث متساوی الاضلاع می گویند .

 

12- وحید 752 متر راه طی کرده است . چند متر دیگر باید راه برود تا یک کیلومتر راه رفته باشد .؟

 

13-محیط یک پنج ضلعی که هر ضلع آن 4 سانتیمتر باشد را به دست آورید .

 

14 – تساوی ضرب 15=5×3 را روی محور نشان بده .

15 – یک اسکناس 2000 ریالی وپنج اسکناس 1000 وشش اسکناس 50 یالی ، چندریال می شود ؟

 

16- یک ساعت بکش و عقربه های آن را روی 35 و 6 قرار بده .

درپایان هر مسئله جلونویسی را فرا موش نکن .                 دقت رمز موفقیت است .

 

انشا اله با تمرین وتکرارودقت و توجه به تدریس ریاضی در کلاس وحل تمرینات ریاضی اندیشه یادگیری بهتری داشته باشید .

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم آبان ۱۳۸۹ساعت 16:31  توسط زهره صمیمی  | 

*برنامه پیشنهادی برای چهارشنبه 10/9/89 جشن شکوفایی قرآن پایه سوم*

تلاوت آیاتی از سوره انعام ،با صوت خوش از روی مصحف .مقاله ای درباره ی مناسبت جشن شکوفایی. قرائت شعر یا دکلمه یاسرود .تعریف یک قصه ی قرآنی .روخوانی از روی لوحه توسط دانش آموز .نمایشگاه پوشه کار با اوراق امتحانی قرآن .تدریس قرآن با محتوای الکترونیک .تزیین کلاس یا کتابخانه . تهیه کیک کتاب با نوشته "جشن شکوفایی قرآن پایه سوم مبارک " . تهیه فیلم وعکس وگزارش وارسال به اداره .

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم آبان ۱۳۸۹ساعت 16:30  توسط زهره صمیمی  | 

*مدرسه الکترونیک ،لوازم وزیرساخت آن *

مدرسه الکترونیک مدرسه ای است که همانند مدارس سنتی یک ساختمان اداری دارد.اما در آن به تجهیزات وسیستم های الکترونیکی بر می خوریم که قسمت اعظم فعالیت ما توسط آنها انجام میگیرد.هدف از طرح مدرسه الکترونیک تبدیل کلاس های معمولی به کلاس های الکترونیکی بوده که در آن معلم به جای انتقال دانش واطلاعات،سعی در توسعه ی قدرت قضاوت دانش آموزان در انتخاب اطلاعات از منابع مختلف وفراهم سازی زمینه ی یادگیری مادام العمر در دانش آموزان است.مواد یاددهی - یادگیری ا لکترونیکی انفرادی شده و قابلیت های چند رسانه ای بودن در درسهای مختلف از ضروریات یک مدرسه الکترونیک است.که در بهترین حالت معلم و دانش آموز در مدرسه با مشارکت یکدیگر با استفاده از برخی از نرم افزارها وبا کمک هماهنگ ساز ( آ سی تی )در مدرسه اقدام به طراحی وتولید مواد یاددهی-یادگیری می کنند .عنصر1-نیروی انسانی کار آزموده وحرفه ای یا معلم الکترونیک مهمترین جزو مدارس هوشمند است .از آن جا که در مدارس الکترونیک رسانه های متنوعی وجود دارد،معلم دیگر نقش آموزشی وانتقال دهنده را ندارد. بلکه یک تسهیل کننده یادگیری وآموزیار است.معلم باید برای پذیرش نقش جدید خود آموزش ببیند وقابلیت های لازم رادر زمینه ی کارباتجهیزات الکترونیکی کسب کند .عنصر2- زیرساخت تکنولوژیکی است که جزو ابتدایی ترین شرایط لازم برای مدارس هوشمند است .در درجه ی اول کامپیوتر،لپ تاپ وکامپیوتر های جیبی است.از این رو کلاس های درس،کارگاه ،کتاب خانه و....علاوه برمجهز بودن به کامپیوترباید دسترسی به اینترنت نیز داشته باشند.درحوزه ی زیر ساخت علاوه بر کامپیوتروشبکه ،انواع دیتاشو ،پروژکتورها و وی سی دی ها و تجهیزات الکترونیکی دیگر نیز قراردارند.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم آبان ۱۳۸۹ساعت 16:30  توسط زهره صمیمی  | 

*امتحان درس علوم شفاهی است . چندنمونه سوال امتحانی از بخش3 برای ارزشیابی آذرماه

1-     دودسته مهم گیاهان رانام ببر .

2-     سه قسمت اصلی گیاه کدام است ؟

3-     کارریشه چیست ؟  دونوع ریشه نام ببرید .

4-     سه گیاه که ریشه خوراکی دارند نام ببرید .

5-     دو بوته با برگهای باریک ، ودو بوته با برگهای پهن نام ببرید .

6-     کارساقه چیست ؟ آیا شکل ساقه ها با هم فرق می کند ؟

7-     شباهت برگهای گیاهان رادر پنج مورد بیان کن .

8-     برگ گیاهان را در5 مورد طبقه بندی کن .

9-     گلبر گ گیاهان را در5مود طبقه بندی کن .

     10-سه دانه یک قسمتی وسه دانه دو قسمتی نام ببر .

    11- آیا درخت کاج گل و دانه داد ؟

     12- گیاهان دانه دار به دو دسته طبقه بندی می شوند ،نام ببرید .

*بیان آزمایش شامل موضوع ، وسایل موردنیاز ، شرح آزمایش ، شکل آن ، نتیجه گیری صحیح .

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم آبان ۱۳۸۹ساعت 16:24  توسط زهره صمیمی  | 

نمونه سوالات امتحانی درس بنویسیم ( انشا ) آذرماه 89

1-به پرسشهای زیر پاسخ دهید :

الف)ماجرای کارخوب امیر چه بود ؟

ب) راه حل جالب توماس برای جراحی مادرش چه بود ؟

ج) شهید محمدحسین فهمیده چه کرد ؟

د) حلزون از کجا فهمید که توانا ست ؟

 

2- هم خانواده کلمات زیر رابنویس : تابان ......احتیاج ......مسدود ...... احترام ......

 

3- باکلمات زیر ، کلمات مرکب درست کن . نماز +.....=.......                 ثروت+......=........

دروازه +.....=.......                     شایسته +.......=........

 

4- جملات بهم ریخته ی زیر را مرتب کن .

الف) آتش –قطار – دیدن – با- راننده ی –ایستاد .

ب) بیشتری – داریم – به-ما- نیاز – نور .

ج) شد –مردی – سوار –در-بعدی- ایستگاه – پیر – اتوبوس .

د) بگیرم –نباید –پس- کم – دست – را –خودم .

 

5-معنی کلمات زیررا بنویس :  خوش رویی ........ ،شجاع .........، معطل .........، زرنگی ..........

 

6- باکلمات زیر جمله بسازید :   نم نم   ، شکرگزار    ، علاقمند     ، خط کش     ، باغبان 

 

7-مخالف کلمات زیر را بنویس : پیر.......انتها .......باشتاب .......نازک .........

 

8- نامه ای به توماس ادیسون بنویس ،وازاو به خاطر اختراعاتش تشکر کن .(دردوخط)

 

9-الف)نام جدیدترین کتابی را که از کتابخانه کلاس گرفتی بنوبس .

ب) نویسنده این کتاب چه کسی است ؟

ج) تصویر گر کتاب چه کسی است ؟

 

10- خلاصه درس خود را دست کم نگیریم را در پنج خط بنویس .

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم آبان ۱۳۸۹ساعت 16:23  توسط زهره صمیمی  | 

راهکارهای پیشگیری ازآنفلوآنزا

1-    علائم این بیماری : تب 38 درجه وسرفه و گلودرد و خستگی و لرز و ضعف وقرمزی مخاط و درد عضلانی .

2-    با دستمال جلو بینی و دهان گرفته واز ماسک استفاده کنیم .

3-    به پزشک مراجعه کرده و در منزل استراحت کنیم .

4-    یک متر با دیگران فاصله داشته و از دست دادن خودداری کنیم .

5-    دستهای خود را مرتب با آب و صابون بشوییم .

6-    درجاهای شلوغ حاضر نشویم .

7-    افراد سالم به چشمها وبینی ودهان خود دست نزنند .

8-    پس از مرطوب شدن ماسک و دستمالکاغذی آن را عوض کنیم .

9-    پنجره ها را باز کنیم تا هوا عوض شود .

10-                    مایعات گرم زیاد بخوریم .

11-                    داروهایی با تجویز پزشک را به موقع بخوریم .

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم آبان ۱۳۸۹ساعت 16:22  توسط زهره صمیمی  | 

روش حل مساله در کلاس سوم

ابتدا مسئله را دو بار با دقت بخواند. بعد داده های مسئله را ( عددها ) بیان کند .

درمرحله ی بعد به سوالی که در مسئله آمده توجه کند . وکل مسئله رابیان کند .

حالا با دقت به راه حل فکر کند وبعد از تشخیص اینکه کدام عمل ( تفریق جمع ضرب )

راانجام دهد به نوشتن جواب بپردازد .ودر این حین اگر عددها دارای انتقال هستند توجه

داشته باشند .ودر شمارش دقت کنند . درضمن جلونویسی مسئله فراموش نشود .

*برای امتحان تفریق : باقیمانده رابا عدد دوم جمع میکنیم وباید حاصل جمع عدداول تفریق

بشود.

*برای امتحان جمع : یک بار همه ی عددها را از پایین به بالا جمع می کنیم وجواب را می نویسیم . وبار دیگر از بالا به پایین همه ی عددها را باهم جمع می کنیم که باید دو جواب یکی باشد .

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم آبان ۱۳۸۹ساعت 16:21  توسط زهره صمیمی  | 

چه کنیم تا جبران افت درسی در امتحانات آذر ماه بشود ؟

در شبهایی که تکلیف ندارند ازروی درسها روخوانی شود . طبق برنامه امتحانی با بچه ها درسها در منزل مرور شود .نمونه سوال امتحانی با آنها کار شود چه معلم نمونه داده باشد

ویا نداده باشد . در درس علوم مثلا از آزمایشها بپرسیم ودرباره تصویرها توضیح بخواهیم

وسوالهای درس رابپرسیم واز متن درس سوال طراحی کنیم .

دردرس بخوانیم ازکلمات جدید معانی آن را بپرسیم وپرسش وروخوانی بادقت وهرمطلبی که

مر بوط به تصویر هست بیان کنند نکته ها مهم هستند .خلاصه درس رابیان کنند ونتیجه گیری

آن را بگویند .

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم آبان ۱۳۸۹ساعت 16:21  توسط زهره صمیمی  | 

تجارب سبز

 

·      عنوان : اجرای مهارتهای زندگی درکلاس ونقش آن درانضباط دانش آموزان

به دلیل اینکه دانش آموزان پسر ، میزان مشاجرات آنان زیاداست ، واگر مشاجره ی ایشان در حیاط بوده آن را با خود به کلاس می آورند ، بر آن شدم تا این مساله را به نوعی با آموزش صحیح به آنان ، حل بنمایم .

هدف کلی آموزش مهارتهای حل مساله ، بیان مساله ، خودآگاهی ، همدلی ، مذاکره ، ارتباط مؤثر و روابط بین فردی آنان می باشد . به این طریق وقتی مساله ای بوجود می آمد ، مثل : مشاجره لفظی و فیزیکی و ... عادت کرده اند پای تابلو می آیند . هردونفر ، ویک نفر نویسنده هم مراحل کار را می نویسد .اول آنهارا دعوت به سکوت وآرامش می کنم . سپس یک نفر شروع به بیان مسئله می کند ودیگری گوش می کند ، وبعد نفر دوم مسئله خود را بیان می کند . دراین بین بقیه سراپا گوش هستند . معلم با تکان دادن سر ، توجه آنان را به خود معطوف می کند ، و اگر کسی ضربه ای دیده باشد با او اظهار همدلی می نماید . در این مرحله به هر دو آگاهی می دهم که کارشان درست یا غلط بوده است ، و از آنها می خواهم در ذهن خود بیندیشند که چگونه باید برای آن راه حل ارائه دهند . پس از ارائه راه حل عادلانه ، از یکدیگر پوزش خواسته و به هم دست می دهند و قول می دهند که از این به بعد دوستان خوبی برای هم باشند . دراین لحظه احساسات منفی به مثبت تبدیل شده است .

 

 
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم آبان ۱۳۸۹ساعت 16:20  توسط زهره صمیمی  | 

تبریک عید سعید قربان

می توان در آسمان سرنوشت                      یک غزل از عشق و زیبایی نوشت

می توان شد پرده ی خوشرنگ نور                     روشنی بخش دل و دیوار و خشت

می توان بی گفتگو و بی چرا                        چیره شد بر آسمان سرنوشت

می توان تا بی نهایت ها رسید                         خیمه زد در سایه ی باغ هشت

عید قربان بر شما دانش آموزان عزیز و اولیای محترم مبارک .

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۸۹ساعت 23:24  توسط زهره صمیمی  |